Onthaalbewaker M/V
Toezicht op personen die binnenkomen en buitengaan

De onthaalbewaker staat in voor het onthaal op de site en zorgt tegelijk voor een geruststellende aanwezigheid.

De bedoeling is een subtiel evenwicht te bereiken tussen onthaal, doorverwijzen van bezoekers en controle op de toegang tot het gebouw.

Zoals de naam laat vermoeden verzorgt de bewaker het onthaal maar moet hij ook ontradend werken op mogelijke individuen die niet welkom zijn.

De voorgestelde profielen koppelen onthaal aan hoffelijkheid, administratieve hulpverlening en veiligheid.

Die verschillende vaardigheden samen garanderen u een uitstekende dienstverlening aan uw onthaal.

Toegevoegde waarde H-Sécurité:

Als echte challenger in de bewakingssector hebben we verschillende samenwerkingen op lange termijn lopen en het vertrouwen kunnen winnen van vooraanstaande groepen op de markt van het Property & Facility management (kantoorgebouwen met verschillende huurders).

Ook op gevoelige industriële sites, met uiterst strenge regels, zetten we personeel in.

In die verschillende sectoren is onze toegevoegde waarde onmiskenbaar de sleutel tot succes:

Enerzijds selecteren we de profielen zorgvuldig na aandachtig te hebben geluisterd naar de wensen van de klant.

Anderzijds maken onze accountmanagers ook steeds werk van een gepersonaliseerde dienstverlening. De uitstekende relaties met onze klanten, die gebaseerd zijn op vertrouwen en proactief handelen, hebben we aan die aanpak te danken. H-sécurité maakt er dan ook een erezaak van.

  • Opleiding: Controle van personen
  • Meertalig
  • Richtlijnen worden bepaald in overleg tussen de klant en de account manager, die ook verantwoor-delijk is voor de dagelijkse opvolging ervan.
  • Uniform: Kostuum, das
  • IT-kennis
  • IT-materiaal ter beschikking